Arquitecturas Rehabilitadas de Galicia Proxecto ARGA
Galego

Edificios en risco de ruína

Ver mapa